Season 8 Episode 4 | Preview სეზონი 8 ეპიზოდი 4 | ანონსი

თარიღი: 29 აპრილი, 2019

სამეფო კარის თამაშების მე-8 სეზონის პოსტერი
Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Preview

სამეფო კარის თამაშების მე-8 სეზონის მეოთხე ეპიზოდის ანონსი | Game of Thrones Season 8 Episode 4 Preview

"Now we will win the Last War."

საკვანძო სიტყვები: Game of Thrones, სატახტოთა თამაში, სამეფო კარის თამაშები, სეზონი 8, ანონსი, ჯონ სნოუ, დეინერის ტარგარიენი, არია სტარკი, ბრან სტარკი, სანსა სტარკი, ტირიონ ლანისტერი, სერსეი ლანისტერი, ჯეიმი ლანისტერი.